Efelerin Tezenesi - The Soul of the Efes (CD)


Price:
Sale price$32.49 USD

Description

"1. Yağmur Yağdı Zeybeği
2. Yağcılar Zeybeği
3. Çandarlı Zeybeği
4. Basbas Zeybeği
5. Koca Ümmet Zeybeği
6. Kocaarap Zeybeği
7. Karaali Koşması
8. Ötme Bülbül Zeybeği
9. Muğla Kadıoğlu Zeybeği
10. Kocaoğlan Zeybeği
11. Kabartan Zeybeği

Halk müziği geleneğimiz kaynağını büyük ölçüde yerel müzik karakteristikleri ile yerel müzisyenler, âşıklar yani halk müziği ustalarından aldığı için geçmişten geleceğe taşınan ve yaşayan bir müzik yapısı olma özelliğini gösterir. “Efelerin Tezenesi” başlıklı bu albümün temeli de bu esasa dayanmaktadır. Fikret Döğücü albüm için şunları söylüyor:

“Ağır zeybek” havalarının, bağlama icrasına aktarılmasıyla ilgili en önemli çalışmaları başlatıp öncülük eden halk müziği ustası Talip Özkan’dır. Talip Özkan, yetiştiği kültürel coğrafyanın yerel müzik karakterleri ile yaşadığı çağın müziksel özelliklerini birleştirip sentezleyerek, bizlere ışık tutmuş değerli bir sanatçıdır. Bununla birlikte çağdaşı olan Yılmaz İpek, Özay Gönlüm gibi zeybek ezgilerinin ustaları da, radyo mikrofonları aracılığıyla halkımıza seslenmiş ve ezgi dağarcığımıza çok önemli katkılar sağlamışlardır.

İzmir’de 1990’lı yılların başında, Talip Özkan ile birebir yaptığım görüşmeler ve bu görüşmeler sırasında kendisinden dinlediğim zeybek ezgilerinin icra özellikleri, bugünkü çalışmalarımın gerçek bir kılavuzu niteliğinde olmuştur. Bu zeybek ezgilerinin içinde özellikle Abdal müzisyenlerce davul–zurna ile icra edilen “Yağmur Yağdı Zeybeği, Karaali Koşması” gibi zeybeklerin; Talip Özkan, Yılmaz İpek, Özay Gönlüm gibi ustalarca icralarının da ışığında, bağlamaya uyarlanması üzerinde çalışmalar yaptım.

Zurna ustalarını,”Ayağa Çalma” olarak adlandırılan ve oldukça karmaşık müzik– dans birlikteliğini gerektiren bir yapıyı uygularken gözlemlemekteyiz.. Hatta çoğu zaman zeybek oynayan kişinin zeybek ezgisinin yerel karakterine ve ezginin ruhuna hâkim olması; davul–zurna icrasındaki ritim, tartım, metronom vb. gibi ritmik yapıyı etkileyebilmesi anlamına da gelebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, zeybek ezgilerinin bağlamalarla icrasında, böylesi bir koordinasyonu sağlamak için “ritim saz” işlevini üstlenen lider pozisyonunda bir çalıcının, diğer bağlama çalıcılarının ritmik kontrolünü üstlenmesi bir zorunluluktur.

Zeybek konusuna yöneldiğim dönemlerden itibaren farklı bağlama grupları ile çalışma yapma fırsatım oldu.2009 yılında Konservatuarımızda öğrencilerimle birlikte oluşturduğumuz “bağlama topluluğu” çalışmaları, “Efelerin Tezenesi” projesinin hayata geçmesine öncülük etmiştir. Bir albüm oluşturma fikri geliştiğinde ise temel kaygımız stüdyo kayıtları aşamasında, kayıt teknolojilerinin, toplu çalınan zeybek ezgilerini doğal ve otantik şekliyle yansıtıp yansıtamayacağı yönündeydi.

Bu albümdeki icraların genç kuşak icracılar için teşvik edici olması kadar, günümüz usta icracılarının değerlendirmeleri ve eleştirileri de bizler için çok kıymetli olacak ve bize yön verecektir.Halk Müziğimizin temelini oluşturmuş bütün ustalarımıza saygılarımızla….

Kalan Müzik
Fikret Döğücü"

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Elo Facebook Pay Google Pay JCB Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed