Axin

$31.11 USD
1. Axin
2. Bilurvano
3. Tu Nehati
4. Dolabe
5. Nıkarım
6. Li Ber Pencere
7. İşev Gıran E
8. Jı Ber Te
9. Beyadi
10. Wunken

Kom Müzik
Xero Abbas